By sheer coincidence, Tezos Ukraine was officially founded at the beginning of 2020, a year that taught us to wear masks and keep distance.

Image for post
Image for post

While we were busy accepting congratulations and discussing our ambitious plans at the official Tezos Ukraine incorporation day, our team could not have even thought that just a few weeks the whole world would be on the brink of a new reality that would change the way we live forever. …


Так сталося що 2020 рік, який запам’ятався всім, як рік, що навчив весь світ носити маски та дотримуватися дистанції, став роком офіційного народження Tezos Ukraine.

Image for post
Image for post

Приймаючи вітання, в день офіційної реєстрації Tezos Ukraine наприкінці грудня 2019 року, і обговорюючи наші амбітні плани, команда Tezos Ukraine, не могла припустити, що вже через кілька тижнів весь світ зіткнеться з новою реальністю, яка назавжди змінить звичний уклад нашого життя. Сьогодні, проводжаючи рік, що минає, команда Tezos Ukraine знову зібралася разом, щоб підвести підсумки, такого непростого для всіх, і такого результативного для нас року. Ми зібралися не в нашому Tezos Hub, де планували проводити більшість наших заходів, і не в навчальних аудиторіях, де повинні були проходити наші навчальні курси, не в робочих просторах розробників, де тестуються нові знання і народжуються нові ідеї, ми зібралися за моніторами наших ноутбуків , які протягом усього 2020 року служили нам порталами у зовнішній світ. …


Так случилось что 2020, запомнившийся всем, как год научивший весь мир носить маски и соблюдать дистанцию, стал годом официального рождения Tezos Ukraine.

Image for post
Image for post

Принимая поздравления, в день официальной регистрации Tezos Ukraine в конце декабря 2019, и обсуждая наши амбициозные планы, команда Tezos Ukraine, не могла предположить, что спустя всего несколько недель весь мир столкнется с новой реальностью, которая навсегда изменит привычный уклад нашей жизни. Сегодня, провожая уходящий год, команда Tezos Ukraine снова собралась вместе, чтобы подвести итоги, такого непростого для всех, и такого результативного для нас года. Мы собрались не в нашем Tezos Hub, где планировали проводить большинство наших мероприятий, и не в учебных аудиториях, где должны были проходить наши обучающие курсы, не в рабочих пространствах разработчиков, где тестируются новые знания и рождаются новые идеи, мы собрались перед мониторами наших ноутбуков, которые на протяжении всего 2020 года служили всем нам порталами во внешний мир. …


Цього тижня ми поспілкувалися з розробниками Tezos — Кіфером Тейлором і Люком Янгбладом про Harbinger, Kolibri і інші проєкти, над якими вони працюють. Нижче наш Q & A.

Image for post
Image for post

Що таке Harbinger?

Harbinger — це децентралізований оракул цін для Tezos. Він забезпечує криптографічну безпеку, а також є самоокупним. Harbinger дозволяє постачальникам даних криптографічно підписувати дані про вартість, які потім можуть бути розміщені ким завгодно в мережі Tezos в контракті оракула. Незалежно від того, хто публікує дані, у вас є можливість верифікації того, що дані не були змінені, оскільки контракт оракула прийме зміни ціни тільки в тому випадку, якщо підпис належить постачальнику даних. Він самоокупний, оскільки вартість виконань регулярних апдейтів ціни може бути покрита винагородами за стейкінг, отриманими в мережі Tezos. Одноразовий внесок в 8,000 tez, делегований валідатору в мережі Tezos network, принесе винагороду, достатню для забезпечення апдейтів цін на постійній основі, кожні 15 хвилин. …


На этой неделе мы пообщались с разработчиками Tezos — Кифером Тейлором и Люком Янгбладом про Harbinger, Kolibri и другие проекты, над которыми они работают. Ниже наш Q&A.

Image for post
Image for post

Что такое Harbinger?

Harbinger — это децентрализованный оракул цен для Tezos. Он обеспечивает криптографическую безопасность, а также является самоокупающимся. Harbinger позволяет поставщикам данных криптографически подписывать данные о стоимости, которые затем могут быть размещены кем угодно в сети Tezos в контракте оракула. Вне зависимости от того, кто опубликовывает данные, у вас есть возможность верификации того, что данные не были изменены, поскольку контракт оракула примет изменения цены только в том случае, если подпись принадлежит поставщику данных. Он самообеспечивающийся, так как стоимость выполнений регулярных апдейтов цены может быть покрыта вознаграждениями за стейкинг, полученными в сети Tezos. Однократный взнос в 8,000 tez, делегированный валидатору в сети Tezos network, принесет вознаграждение, достаточное для обеспечения апдейтов цен на постоянной основе, каждые 15 минут. …


Після успішного завершення першого проєкту MountX і Vertalo по токенізації сфери нерухомості в Мексиці ми поспілкувалися з співзасновником і CEO MountX — Енріке Суаресом про проєкт, токенізацію активів нерухомості та інші властивості системи.

Image for post
Image for post

Що таке MountX?

MountX — міжнародна краудфандінгова платформа нерухомості, призначена для того, щоб зробити складнодоступний і комплексний світ інвестування в нерухомість більш відкритим для всіх, скрізь і завжди.

Як токенізація активів змінить індустрію нерухомості?

Ринок нерухомості завжди був дуже складним, незалежно від того, ви просто його аналізуєте або зібралися інвестувати в нерухомість. Нерухомість — один з найбільш неліквідних класів активів, які вимагають значних вкладень капіталу протягом тривалого періоду часу. Це також тягне за собою тривалі і дорогі транзакційні процеси. Мільярдер Ендрю Карнегі сказав, що 90% мільйонерів заробили свої статки, вклавши кошти в нерухомість. Проблема в тому, що до цих пір не у всіх є доступ до інвестування в нерухомість. Токенізація — це процес позначення частки пайового володіння активами за допомогою токена на основі блокчейна, що означає поділ активу на акції (токени), які можна продати інвесторам. …


После успешного завершения первого проекта MountX и Vertalo по токенизации сферы недвижимости в Мексике мы пообщались с сооснователем и CEO MountX — Энрике Суаресом о проекте, токенизации активов недвижимости и других свойствах системы.

Image for post
Image for post

Что такое MountX?

MountX — международная краудфандинговая платформа недвижимости, предназначенная для того, чтобы сделать сложнодоступный и комплексный мир инвестирования в недвижимость более открытым для всех, везде и всегда.

Как токенизация активов изменит индустрию недвижимости?

Рынок недвижимости всегда был устрашающе сложным, вне зависимости от того, вы просто его анализируете или собрались инвестировать в недвижимость. Недвижимость — один из наиболее неликвидных классов активов, которые требуют значительных вложений капитала в течение длительных периодов времению. Это также влечет за собой длительные и дорогостоящие транзакционные процессы. Миллиардер Эндрю Карнеги сказал, что 90% миллионеров заработали свое состояние, вложив средства в недвижимость. Проблема в том, что до сих пор не у всех есть доступ к инвестированию в недвижимость. Токенизация — это процесс обозначения доли долевого владения активом с помощью токена на основе блокчейна, что означает разделение актива на акции (токены), которые можно продать инвесторам. …


Image for post
Image for post
Античные Дельфы, Храм Афины. Автор: Yingna Cai / Shutterstock.

Сегодня в обед блокчейн Tezos был успешно обновлен за счет внедрения Delphi. Delphi — четвертое обновление Tezos за последние два года — и далеко не последнее.

Наиболее важной особенностью этого обновления является резкое снижение потребления газа и ограничений для смарт-контрактов, что стало возможным благодаря существенным улучшениям производительности Michelson и газовой модели. Delphi также снижает затраты на хранение в четыре раза, отражая улучшения нижнего уровня хранения. Подробнее об особенностях технических улучшений в Delphi можно прочитать здесь.

Delphi позволяет снизить потребление газа примерно на 75%, давая возможность использовать более сложные смарт-контракты в продвинутых сетевых приложениях. Это показывает ценность адаптируемости Tezos, поскольку в других общедоступных блокчейнах, таких как Ethereum, отсутствуют формальные механизмы для регулярного обеспечения обновлений протоколов и реализации масштабных улучшений функциональности. …


Image for post
Image for post
Античні Дельфи, Храм Афіни. Автор: Yingna Cai / Shutterstock.

Сьогодні в обід блокчейн Tezos був успішно оновлений за рахунок впровадження Delphi. Delphi — четверте оновлення Tezos за останні два роки — і далеко не останнє.

Найбільш важливою особливістю цього оновлення є різке зниження споживання газу та обмежень для смарт-контрактів, що стало можливим завдяки істотним поліпшенням продуктивності Michelson і газової моделі. Delphi також знижує витрати на зберігання в чотири рази, відображаючи поліпшення нижчого рівня зберігання. Детальніше про особливості технічних покращень в Delphi можна прочитати тут.

Delphi дозволяє знизити споживання газу приблизно на 75%, надаючи можливість використовувати більш складні смарт-контракти в просунутих мережевих додатках. Це показує цінність адаптованості Tezos, оскільки в інших загальнодоступних блокчейнах, таких як Ethereum, відсутні формальні механізми для регулярного забезпечення оновлень протоколів і реалізації масштабних поліпшень функціональності. …


Image for post
Image for post

Після того, як минулого тижня команди Tezos Commons & Kukai оголосили, що завдяки тому, що тепер Kukai Wallet підтримує DirectAuth, доступ до свого гаманця можна отримати в один клік через акаунт Google, Reddit і Twitter, ми докладніше розібралися з оновленням і поспілкувалися з командою .

Минулого тижня Tezos Commons і команда Kukai Wallet оголосили про вихід версії Kukai 1.9, веб-гаманця на Tezos з відкритим вихідним кодом, який дозволяє користувачам зберігати XTZ, проводити транзакції і делегувати завдання валідаторам.

Останнім з оновлень стало впровадження DirectAuth, яке дозволяє користувачам залогінитися в один клік і переводити XTZ одержувачам просто ввівши дані облікового запису Google, ім’я користувача на Reddit або Twitter. …

About

Tezos Ukraine

Tezos Ukraine is a non-profit organization run by Ukrainian blockchain enthusiasts and industry experts.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store